Ladok

Här följer information om studiedokumentationssystemet Ladok och dess användning vid vår arbetsplats Försvarshögskolan.

Vad är Ladok?

Ladok är namnet på ett system för studiedokumentation och utbildningsadministration inom högre utbildning i Sverige. Systemet ger stöd till den utbildningsadministrativa processen. Ladok används bland annat för dokumentation av studenters resultat, registreringar, uppföljning till årsredovisning, utfärdande av examina, beslut om tillgodoräknande och studieintyg. Ladok är det system som kommunicerar med övriga myndighetssverige, information skickas till exempelvis SCB, Migrationsverket och CSN.

Funktionerna i Ladok stödjer lärosätenas tillämpning av högskoleförordningen. Dessutom finns det en särskild förordning om högskolans redovisning av studier m.m. (1993:1153). Ladok används idag av flertalet universitet och högskolor i Sverige samt Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Ladok ägs av lärosätena tillsammans genom ett konsortium, Ladokkonsortiet. Delägare är även Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Ladok vid Försvarshögskolan:

Ladok vid Försvarshögskolan förvaltas av personal vid Forsknings- utbildnings- och studentavdelningen. Vill du komma i kontakt med oss för frågor eller support, kontakta ladok [at] fhs.se.

Utbildning i Ladok

Du som ska arbeta i Ladok, t ex lägga in studenters resultat eller hämta information om studenter, erbjuds utbildning.

Planerade utbildningstillfällen under höstterminen 2018 är 17 oktober, 14 november, 19 december och 30 januari. Inbjudan till utbildning skickas till enheters funktionsbrevlådor inför varje tillfälle.

Om du behöver stöd eller vill fråga om någonting så är du välkommen till vår supportstuga i studievägledningens lokal bakom vakten kl 9-11 onsdagar jämna veckor.

Hur kommer jag in i Ladok?

Du loggar in på www.start.ladok.se med ditt FHS-konto. I listan över lärosäten, välj Swedish Defence University.

Hur gör jag vad i Ladok:

Du behöver ha Flash Player installerat för att kunna se innehållet.

Lägga upp genväg till kurstillfälle från startsidan:

Du behöver ha Flash Player installerat för att kunna se innehållet.

Film om hur jag rapporterar resultat på en kurs från startsidan.

Du behöver ha Flash Player installerat för att kunna se innehållet.

Film om hur jag attesterar resultat på en kurs från startsidan.

Du behöver ha Flash Player installerat för att kunna se innehållet.

Film om hur jag rapporterar – attesterar resultat på en kurs om jag är både rapportör och examinator.

Du behöver ha Flash Player installerat för att kunna se innehållet.

Film om hur jag rapporterar ett betyg på en student.

Du behöver ha Flash Player installerat för att kunna se innehållet.

Film om hur jag lägger in Resultatnoteringar.

Du behöver ha Flash Player installerat för att kunna se innehållet.

Film om hur jag hittar kursdeltagare klara för slutbetyg.

Support för Ladokanvändare vid Försvarshögskolan

Kontakta Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen (FUS) via ladok [at] fhs.se.

Rutin nya användare

Rutinen för att ge nya användare behörighet i Ladok är under omarbetning och kommer att publiceras här inom kort. Om du har frågor kring ämnet, kontakta FUS.