Nya Ladok - smidigare stöd, bättre service och ökad tillgänglighet

Just nu pågår ett nationellt IT- och verksamhetsprojekt för att utveckla ett nytt studiedokumentationssystem som ska ersätta det tekniskt föråldrade Ladok. Det nya systemet kallas nya Ladok, eller Ladok 3 under utvecklingsfasen. På denna sida hittar du information om omställningen till nya Ladok och om det lokala projektet på Försvarshögskolan.

Nya Ladok på Försvarshögskolan

På Försvarshögskolan pågår ett lokalt projekt för att genomföra omställningen till nya Ladok. Målet är att nya Ladok ska vara i drift under våren 2018.

Om nya Ladok

Nuvarande Ladok är på sikt är för dyrt att utveckla för att motsvara dagens krav på tekniska lösningar, till exempel möjlighet till integration med andra digitala system. Därför beslutade Ladokkonsortiet på höststämman 2009 att starta ett nationellt IT- och verksamhetsprojekt i syfte att ta fram det nya studiedokumentationssystemet nya Ladok. I projektet medverkar samtliga lärosäten samt CSN. Enligt den nationella planen ska omställningen till att använda nya Ladok vara genomförd 2018 vid alla lärosäten. Läs mer om det nationella projektet och nya Ladok på Ladoks webbplats.

Nyheter för användare i nya Ladok

I nya Ladok ligger fokus på självservice och systemet kommer möjliggöra smidigare studieadministration för Försvarshögskolans användare. Lärare och examinatorer kommer själva kunna rapportera och attestera betyg. Studenter kommer själva kunna hantera sina kontaktuppgifter, se sina studieresultat, lämna återbud efter kursanmälan och ta ut studieintyg. Eftersom nya Ladok är helt webbaserat kan användaren nå systemet oberoende av plats. På Försvarshögskolan innebär det att studenter kommer kunna registrera sig på program och kurser digitalt.

Omställningen till nya Ladok på Försvarshögskolan

Ansvaret för att ställa om till nya Ladok vilar på varje enskilt lärosäte. Det lokala projektet med att förbereda omställningen på Försvarshögskolan har pågått sedan 2012. Projektet syftar till att förbereda, utbilda och införa nya Ladok på högskolan i enlighet med de beslut som fattades av Ladokkonsortiet 2009. Läs mer under fliken "Aktuellt" för att se vad som händer just nu.

Försvarshögskolans projektgrupp består av:

  • Fredrika Sinclair Projektledare/ FUS
  • Björn Miksch FUS
  • Caroline Bjurström FUS
  • Desirée Hervard FUS
  • Alexander Peterson HF/AVS/IT


Tidplan

Produktionssättning av nya Ladok (Ladok 3) är preliminärt bestämd till vecka 17 2018.