Ledningsvetenskap

Ledning innebär att inrikta och samordna verksamheter för att uppnå ett visst syfte. Att leda verksamhet under kris och krig innebär andra utmaningar än vid normala förhållanden. För att kunna leda krävs både att man vet vad som ska göras, och hur man ska få det gjort.

Program Termin
Ledningsvetenskap, grundkurs 30 hp HT18: v. 36-03.