Ledarskap

Ledarskap vid nationella och internationella insatser präglas alltmer av samverkan mellan civila och militära aktörer. I framtiden kommer detta att bli än vanligare vid alla typer av konflikt och katastrofhantering. Morgondagens ledarskap måste kunna hantera hela skalan av situationer från väpnade konflikter till återuppbyggnad av raserade eller skadade samhällen.