Högskolepedagogiska kurser

Utbildning i högskolepedagogik arrangeras vid Försvarshögskolan. Kurserna riktar sig i första hand till lärare och examinatorer, både civila och militära vid Försvarshögskolan, Militärhögskolorna och Försvarsmaktens stridsskolor.

Kurserna erbjuds två gånger årlige och genomförs som flexibelt lärande, det vill säga en kombination av fysiska möten och distansutbildning med stöd av vår lärplattform (LMS).

Kurstillfällen

Höstterminen 2018
Högskolepedagogik 1: 2018-09-25 pågår
Högskolepedagogik 2: Kursstart 2018-09-11 pågår

Vårterminen 2019 
Högskolepedagogik1: Kursstart 21/1
obligatoriska samlingar 21-22/1, 18-19/2, 18-19/3, 6-7/5
Högskolepedagogik 2: Kursstart 23/1
obligatoriska samlingar 23-24/1, 20-21/2, 20-21/3, 8-9/5

Höstterminen 2019
Högskolepedagogik 1: Kursstart ej fastställd
Högskolepedagogik 2: Kursstart ej fastställd

Kursplan för Högskolepedagogik 1 7,5 hp (PDF, 39 kB)

Kursplan för Högskolepedagogik 2 7,5 hp (PDF, 38 kB)