Svensk-engelsk ordbok

Nu finns det en elektronisk svensk-engelsk ordbok med aktuella ord och begrepp av relevans för högre utbildning. Utgångspunkt för urvalet är att begreppen antingen är specifika för högskoleområdet eller har specifik betydelse när det gäller utbildning. Ordboken är sökbar både från svenska och engelska. Vissa av begreppen innehåller även en definition eller en anmärkning. Ibland finns det länkar till andra källor.

Högskoleverket ansvarar för ordboken medan universitet, högskolor och andra myndigheter aktiva inom högre utbildning fungerar som remissinstanser.

Till ordboken på HSV:s webbplats

Den 1 mars 2012 trädde en ny författning från Högskoleverket i kraft:
Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:4) om översättning till engelska av svenska examina vid Försvarskolan.

Författningen HSVFS 2012:3 hittar du här:
HSVFS 2012:3 (PDF, 173 kB).