Forskningsstöd

Här kan du som forskar vid FHS hitta information om hur man söker bidrag, hur man tar fram en budget, samt SUHF:s etiska riktlinjer för forskningsprojekt.

Om forskningsstöd

FHS intäkter för forskning består av:

  • Anslag från Försvars- och Utbildningsdepartementet,
  • Uppdrag från externa finansiärer som t.ex. FM och MSB,
  • Bidrag från externa finansiärer som t.ex. Vetenskapsrådet och andra statliga, halvstatliga och privata forskningsråd.

I FHS forskningsstrategi fastslås att lärosätet ska sträva efter att successivt öka andelen externa forskningsmedel erhållna i konkurrens. Därför ser högskolan mycket positivt på forskares ansträngningar att söka externa forskningsbidrag från externa finansiärer. FHS forskare är fria att söka externa forskningsbidrag i den omfattning och hos de finansiärer de själva finner det lämpligt.

Samtidigt är det formellt sett alltid FHS som lärosäte som är mottagare av våra forskningsbidrag, aldrig enskilda personer eller enheter inom högskolan. Därför är det viktigt att all hantering av beviljade forskningsbidrag sker enligt FHS interna regler.

Faktorer som styr var beslutsansvaret ligger i varje enskilt fall är till exempel medlens storlek, om samfinansiering krävs, eller om det rör sig om en utländsk finansiär eller samarbetspartner.

FHS riktlinjer för hantering av forskningsbidrag (se länk nedan) är framtagna som ett stöd för enskilda forskare, enhetschefer och administrativ personal. Syftet är att klargöra de villkor och regelverk som gäller för externa forskningsbidrag vid FHS, för att göra processen från ansökan till beviljat bidrag så enkel som möjligt. FHS följer också SUHF:s etiska riktlinjer för forskning som finns att hämta via länken nedan. För ansökans kostnadskalkyl kan FHS projektbudgetmall nedan med fördel användas.

Riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag, reviderade 15 april 2015 (PDF, 346 kB)

SUHF etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid svenska universitet och högskolor 2010 (PDF, 1,0 MB)

FHS projektbudgetmall för externa forskningsmedel (Excel, 48 kB)

Beskrivning av forskningsprojekt (PDF, 365 kB)

Kontaktperson

Andrus Ers
Forskningssamordnare
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Andrus.Ers [at] fhs.se