DiVA - Digitala vetenskapliga arkivet

Som medarbetare på Försvarshögskolan kan du själv lägga in dina publikationer i publikationsdatabasen DiVA och få stöd i frågor runt publicering.

DiVA är en fritt tillgänglig databas för uppsatser och forskningspublikationer där du både kan registrera det du själv skrivit och söka fram och läsa andras texter.

Förutom att publikationer registrerade i DiVA blir sökbara i kataloger och via sökmotorer på internet så listas också de senast införda publikationerna automatiskt på respektive FHS-anställds kontaktkortssida.

Försvarshögskolans DiVA-portal

Publicera i DiVA

Anna Lindh-biblioteket ansvarar för DiVA vid Försvarshögskolan. Har du frågor kan du kontakta dem. På bibliotekets webbplats hittar du mer information om DiVA och hur du publicerar dina verk där.

Läs mer på Anna Lindh-bibliotekets webbplats