Om Försvarshögskolans forskning

Vid Försvarshögskolan bedrivs grundforskning och tillämpad forskning med stor relevans för området samhällets skydd och säkerhet. Forskningen omfattar såväl militära som civila aspekter av området och spänner från säkerhetspolitik och civil krishantering till krig, försvar och militära operationer.

Vid Försvarshögskolan finns ett antal för området centrala ämnen och inriktningar inom vilka det inte bedrivs forskning vid andra högskolor eller forskningsinstitutioner i Sverige.

Genom det omfattande greppet över hela området och den nära kopplingen till utbildning inom området är Försvarshögskolan en unik och central forskningsinstitution inom sektorn, även i ett internationellt perspektiv.