Formulär (nyheter och kalender)

Använd de här formulären för att lägga ut nyheter och lägga in händelser i kalendern under Utbildning & forskning och/eller startsidan. Det du lägger ut genom att använda de här formulären syns bara för inloggade användare, dvs. bara för medarbetare vid FHS.

Lägg ut nyhet

Lägg ut på Utbildning & forskning + startsidan
Lägg ut på Utbildning & forskning

Lägg in i kalendern

Lägg in på Verksamhetsstyrning + startsidan
Lägg in på Verksamhetsstyrning