Nyhetsarkiv

 • Högkvarterets förtjänstmedalj till bibliotekarie Johan Andersson

  Bibliotekarie Johan Andersson vid Anna Lindh-biblitoteket har tilldelats Högkvarterets förtjänstmedalj i silver.

  20 december 2017

 • TV-tips!

  Du som gillar spionhistoria kan se en nyproducerad svensk dokumentär om spionen Stig Wennerström med start 15 dec. på C More och senare i tv4.

  14 december 2017

 • Kan organisationer lära mitt i en kris?

  Organisationer har länge analyserats som om de kunde likställas med individer. De har en kultur, de kan lära sig saker och de kan bete sig på olika sätt. Men hur långt kan denna analogi sträckas? Vilka typer av organisatorisk kognition kan vi föreställa oss? Och vilka fördelar kan vi få genom att införa nya perspektiv?

  I sin doktorsavhandling undersöker Mats Koraeus om organisationer som har till uppgift att veta hur man hanterar det oväntade också kan lära mitt i en kris.

  13 december 2017

 • Anna Lindh-biblioteket medverkade vid VILÄR-nätverkets konferens

  Årligen anordnas en konferens av Nätverket för verksamhetsintegrerat lärande - VILÄR med syfte att stimulera samarbete, samverkan och erfarenhetsutbyte kring forskning och utveckling av verksamhetsintegrerat lärande och utgöra en plattform för spridande av goda idéer inom området.

  11 december 2017

 • Post och e-post under julledighet

  Hur hanterar du din post och e-post under jul och nyår? Här har vi samlat allt du behöver tänka på.

  11 december 2017

 • Studentkårens nya ledare

  De ägnar sin fritid åt att din studietid på Försvarshögskolan ska bli så bra som möjligt. Möt Emma-Louise Juneskans och Charles Boström, studentkårens nya generaler.

  11 december 2017

 • Ny avhandling förklarar internationellt maktspel till havs

  I sin avhandling Continuity and Change in post-Cold War Maritime Security tar Stefan Lundqvist avstamp i maktvakuumet på världshaven efter kalla krigets slut. När den globala närvaron av två stormakter försvann uppstod nya säkerhetshot som piratverksamhet, drogsmuggling och terrorism. Som följd har konceptet maritim säkerhet breddats — vilket kan vara till fördel för mindre kuststater som Sverige.

  4 december 2017

 • Ny film om officersprogrammet

  Försvarshögskolan har tagit fram en ny film om officersprogrammet. I den får vi följa studenterna Alexandra Wettervik och Linus Steen.

  4 december 2017

 • Utbetalning av överskjutande semesterdagar 2017

  Ändrade regler för antalet sparade semesterdagar 2017-10-01
  De centrala parterna har i årets avtalsrörelse kommit överens om ändring av Villkorsavtalet gällande sparad semester - maxtaket för sparad semester sänks från 35 dagar till 30 dagar.
  Du har möjlighet att få överskjutande semesterdagar utbetalda i december. Läs hela nyheten för mer info och tillvägagångssätt.

  3 december 2017

 • Ny juridisk databas på biblioteket

  Anna Lindh-biblioteket har nu ordnat åtkomst till den juridiska databasen Zeteo för studerande och personal vid Försvarshögskolan.

  30 november 2017

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.