Nyhetsarkiv

 • Frivillighet med plikt ska ge fler i försvaret

  Annika Nordgren Christensen besökte FHS den 8 december för att berätta om slutsatserna från utredningen En robust personalförsörjning av det militära försvaret.

  9 december 2016

 • Studenter och forskare belönade

  Örlogsmannasällskapet och Krigsvetenskapsakademien har belönat en tidigare HSU-studerande, en tidigare OP-student och en FHS-forskare vid sina respektive högtidssammankomster under november månad.

  6 december 2016

 • Fredagsfilmen - Sitt ihop med andra

  Filmen "Sitt ihop med andra" är den sista av fem filmer från FHS hyresvärd Akademiska hus, och visar hur de jobbar med att minska energiförbrukningen i sina fastigheter och vad du kan göra för att hjälpa till.

  25 november 2016

 • En professor i krishantering har inte brist på arbetsuppgifter

  Eva-Karin Olsson är nyutnämnd professor vid Försvarshögskolan. Hennes ämne är statsvetenskap med inriktning på krishantering och internationell samverkan.

  22 november 2016

 • Fredagsfilmen - Öppna inte fönster

  Filmen "Öppna inte fönster" är den fjärde av fem filmer från FHS hyresvärd Akademiska hus, och visar hur de jobbar med att minska energiförbrukningen i sina fastigheter och vad du kan göra för att hjälpa till.

  18 november 2016

 • Johan Sigholm doktor på försvarets IT-säkerhet

  Johan Sigholm är den senaste i raden av nya doktorer från vid Försvarshögskolans militärtekniska avdelning. Disputationen, som är den första i högskolans egen regi, hölls i Sverigesalen den 11 november genom ett nytt samarbete med Högskolan i Skövde. Professor Martin Norsell har varit huvudhandledare.

  16 november 2016

 • FHS kvalitetssäkringsarbete granskas 2018

  Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har offentliggjort sin planering för granskningen av lärosätenas egna kvalitetssäkringsarbete. Enligt planeringen kommer Försvarshögskolan att granskas under 2018.

  14 november 2016

 • Ewa Skoog Haslum ny vicerektor vid Försvarshögskolan 2017

  Ewa Skoog Haslum kommer att anställas vid Försvarshögskolan från 1 december 2016. Tillsammans med rektor ska Ewa Skoog Haslum leda Försvarshögskolans utveckling av utbildning, inte minst vad avser framtida officersutbildning.

  11 november 2016

 • Fredagsfilmen - Dra ur laddaren

  Filmen "Dra ur laddaren" är den tredje av fem filmer från FHS hyresvärd Akademiska hus, och visar hur de jobbar med att minska energiförbrukningen i sina fastigheter och vad du kan göra för att hjälpa till.

  11 november 2016

 • "Jag har något jag måste berätta..."

  Försvarshögskolan och föreningen HoF bjuder in till en föreläsning om heteronormen och dess konsekvenser med Johannes Rosenlundh, artist och föreläsare.

  4 november 2016

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.