Open access publicering utan kostnad – Försvarshögskolan

23 oktober 2018

Planerar du att publicera en artikel i en tidskrift från Taylor & Francis? Då kan du sannolikt göra din artikel öppet tillgänglig (open access) utan kostnad.

Från 2018 till och med 2020 har du som forskare vid Försvarshögskolan möjlighet att utan kostnad publicera artiklar öppet tillgängliga i tidskrifter utgivna av Taylor & Francis.

Observera att detta under 2018 endast gäller för Taylor & Francis så kallade Open Select-titlar, dvs. de tidskrifter som huvudsakligen publicerar artiklar man kommer åt genom prenumeration. Titlar som är helt open access, t. ex. Cogent-titlar, omfattas inte förrän 2019. Det krävs också att du är "corresponding author".

Antalet artiklar som kan publiceras utan kostnad enligt detta avtal är begränsat till totalt ca 1 450 st för samtliga deltagande lärosäten och forskningsinstitut som deltar i avtalet under 2018. De flesta lärosätena i Sverige, liksom flera forskningsinstitut, deltar i avtalet. Antalet artiklar är inte fördelade mellan organisationerna, utan först till kvarn gäller.

När detta skrivs har Försvarshögskolans forskare tillgängliggjort 8 artiklar på detta vis, och det finns utrymme för knappt 300 till allt som allt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

databaser [at] fhs.se

Så här går det till:

  1. När en artikel accepteras för publicering i en Taylor & Francis Open Select-titel kontrollerar förlaget om författaren (corresponding author) är knuten till Försvarshögskolan. Författaren identifieras utifrån den organisationstillhörighet och/eller e-postadress som angetts när artikeln skickades in.
  2. Biblioteket verifierar att författaren är knuten till lärosätet och stämmer av med författaren om det finns intresse för att använda sig av avtalet för att göra artikeln öppet tillgänglig.
  3. Om svaret är jakande meddelar biblioteket Taylor & Francis att artikeln ska göras öppet tillgänglig.
  4. Författaren får då ett publiceringsavtal av Taylor & Francis via e-post och ombedes välja mellan följande licenser för öppet tillgängliggörande: Creative Commons (CC) BY och CC BY-NC-ND (se definitioner i länk till höger).
  5. När artikeln är publicerad räknas den av från det totala kvarvarande antalet artiklar inom avtalet.