FHS-studiebesök på Övning Viking 2018 i Enköping

18 april 2018

Försvarshögskolan erbjuder anställda att få göra ett studiebesök 2018-04-25 i Enköping för att få information och kunskap om övning VIKING 2018.

Övergripande program

2018-04-25 
Kl 07.00 Avfärd med buss från DKV 25

Kl 08.00  Guidat besök VIKING 2018. Vicerektor tar emot oss.

KL 12.30—13.30  Lunch på Ledningsregementet

KL 14.00  Återfärd med buss

Kl 15.30 (senast) Ankomst DKV 25


Anmälan
Anmälan med namn, personnr och organisationstillhörighet ska senast 2018-04-20 kl 12.00 mailas till hans.troedsson [at] fhs.se

Kom ihåg att ta med giltig legitimation!

Jag har glädjen att vara er ledsagare under besöket. Hjärtligt välkomna!

Med vänliga hälsningar

Hans Troedsson

  • Hans Troedsson mer information

    Militär bemannare
    Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

    Hans.Troedsson [at] fhs.se / +46 8-55342549