Slutkandidat utsedd i rekrytering av ny rektor

29 augusti 2018

Rekryteringsgruppen förordar professor Robert Egnell som kandidat till posten som ny rektor för Försvarshögskolan. Representanter för lärare, studenter och övriga anställda ska ta ställning till om man stödjer rekryteringsgruppens beslut under ett hörande med Egnell som äger rum den 11 september. Deras utlåtande blir rådgivande till styrelsen.

Rekryteringen av ny rektor har pågått sedan i våras. Rekryteringsgruppen har bestått av Försvarshögskolans styrelses ordförande Peter Egardt, vice ordförande Lena Gerholm, Försvarsmaktens representant Klas Eksell, lärarrepresentant Claes Wallenius, Ronnie Hjort för SACO och Anders Oltorp för OFR. Gruppen har intervjuat ett flertal kandidater, varav två välkvalificerade kandidater gick vidare till testning, djupintervjuer och referenstagning. I processen har rekryteringsgruppen tagit hjälp av rekryteringsföretaget Source Executive Search. Från Försvarshögskolans sida har HR-chef Åsa Anthony sammanhållit processen.

Robert Egnell arbetar för närvarande som chef för Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan. Han är professor i ledarskap och har tidigare varit förste forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, Visiting Professor och Director of Teaching inom Security Studies Program vid Georgetown University och assisterande lektor vid universitetet i Dar es Salaam. Han disputerade 2008 vid Department of War Studies vid King's College i London. Egnell är även reservofficer med insatserfarenhet från den första svenska bataljonen i Kosovo (KS01).

Vid frågor, kontakta Försvarshögskolans HR-chef Åsa Anthony.