Slut med automatiserad vidarebefordran av e-post

26 september 2018

Nyligen beslutades att det inte är tillåtet att lägga in automatiserad vidarebefordring av en brevlåda till e-postadresser utanför FHS, som exempelvis din privata mejladress. Det går fortfarande bra att vidarebefordra sin e-post manuellt och att vidarebefordra funktionsbrevlådor till individuella @fhs.se adresser.

När FHS går över till en uppgraderad E-post miljö (Exchange 2016) kommer automatiserad vidarebefordring inte vara möjlig.

Det finns flera problem med att medarbetare lägger in automatisk vidarebefordran till ett e-postkonto som inte är Försvarshögskolans. Om du svarar från detta e-postkonto blir det inte tydligt för mottagaren i vilken egenskap du svarar eftersom svaret inte innehåller en @fhs.se adress. FHS och medarbetarna riskerar också att förlora lagrad data genom att bli utsatt för så kallat nätfiske.

Dessutom innebär det en risk att FHS inte kan uppfylla regelverket rörande hantering av allmänna handlingar. Om vidarebefordran av e-post sker och en anställd svarar från ett annat e-postkonto är risken stor att dessa handlingar inte går att återfinna, vilket då innebär att lagstiftningen inte följs.

FHS skulle också kunna drabbas av en personuppgiftsincident, som t.ex. spridning av personuppgift till tredjeland, vilket regleras under dataskyddsförordningen.

Christian Johansson
IT-Specialist
Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, IT-sektionen

Christian.Johansson [at] fhs.se