Se alla tal från 200-årsjubileet

27 september 2018

Missade du 200-årsjubileet? Nu kan du se alla tal i efterhand på Youtube.

Försvarshögskolan firade 200 år den 20 september 2018. Vid jubileumsceremonin deltog Hans Majestät Konungen, Överbefälhavare Micael Bydén, försvarsminister Peter Hultqvist och många fler.

1. Peter Egardt, ordförande Försvarshögskolans styrelse

2. H.M. Konungen

3. Amiral Skoog Haslums marsch

4. Försvarsminister Peter Hultqvist & statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg

5. Micael Bydén, ÖB & Dan Eliasson, GD MSB

6. Gunnar Åselius, professor i militärhistoria, Försvarshögskolan

7. Emma-Louise Juneskans, kårordförande

8. Roland Ekenberg, ordförande Föreningen FHS

9. Romulo Enmark, rektor, avslutningstalar