Rektor hedersdoktor vid Försvarshögskolan i Finland

9 september 2018

Rektor Romulo Enmark har utnämnts till hedersdoktor i krigsvetenskap vid finska Försvarshögskolan. Vid ceremonin promoverades samtidigt tre medarbetare från FHS, som samtliga disputerat vid finska Försvarshögskolan: Kent Andersson, lärare och forskare i militärteknik, Michael Gustafson, lärare i gemensamma operationer och Anders Palmgren, avdelningschef och programchef högre officersprogrammen.

–Jag är oerhört hedrad av utnämningen och det är särskilt hedrande med tanke på det mycket goda och långvariga samarbete vi har med Försvarshögskolan i Finland, säger Romulo Enmark, rektor vid Försvarshögskolan.

Utvecklat finsk-svenska samarbetet

Enmark tilldelas hedersdoktoratet med motiveringen:

"för att han har varit en central person som har utvecklat och främjat samarbetet mellan Försvarshögskolan i Finland och i Sverige"

Hedersdoktoratet offentliggjordes vid finska Försvarshögskolans promotionsceremoni den 7 september i Helsingfors där Enmark deltog och i enlighet med lärosätets tradition tog emot doktorshatt och svärd ur promotor professor Vesa Tynkkynens hand.


De blivande hedersdoktorerna president Sauli Niinistö och rektor Romulo Enmark anländer til promotionsceremonin. på Försvarshögskolan, Finland.

Tre disputerade promoverades

Vid ceremonin promoverades samtidigt tre medarbetare från Försvarshögskolan, som samtliga disputerat vid finska Försvarshögskolan: Kent Andersson, lärare och forskare i militärteknik, Michael Gustafson, lärare i gemensamma operationer och Anders Palmgren, avdelningschef och programchef högre officersprogrammen.


Dr. Kent Andersson med maka Anna Fors Andersson; Dr. Michael Gustafsson; Dr. Romulo Enmark (rektor) med maka Monica Enmark samt Dr. Anders Palmgren med maka Anette Palmgren.

Promotionen, den andra i lärosätets historia, pågår i tre dagar och omfattar bland annat svärdslipning, festbankett och promotionsseglats.

Svärdslipning är en del i promotionstraditionerna vid finska Försvarshögskolan.

Jubileum

Doktorspromotionen är samtidigt ett evenemang som ingår i firandet av finska Försvarsmaktens 100-årsjubileum och finska Försvarshögskolans 25-årsjubileum och dagen till ära utnämndes även Finlands president Sauli Niinistö till hedersdoktor.

Kent Anderssons doktorsavhandling

Michael Gustafssons doktorsavhandling

Anders Palmgrens doktorsavhandling