Obligatorisk dataskyddsutbildning

26 september 2018

Samtliga medarbetare vid Försvarshögskolan ska genomföra en obligatorisk, nätbaserad utbildning i dataskyddsfrågor.

Utbildningen är en grundkurs i dataskyddsfrågor och syftet med kursen är att öka din medvetenhet om dataskyddsfrågor, i synnerhet EU:s dataskyddsförordning (GDPR), för att stärka integritetsskyddet och regelefterlevnaden inom FHS.Utbildningen tar cirka 30 minuter och avslutas med ett kunskapstest. Det är möjligt att avbryta och återgå till utbildningen efterhand som den genomförs. Rekommendationen är att du slutför e-utbildningen inom två veckor från det att den påbörjades.

Du loggar in med ditt FHS-konto, sitter du på FHS dator kommer du att loggas in automatiskt.

Utbildning i dataskyddsfrågor

Högskolans ledning ser utbildningen som väsentlig för medarbetarnas förståelse för dataskyddslagen och lagens efterlevnad. Chefer i organisationen har därför ett särskilt ansvar för att följa upp att utbildningen genomförs.