Missade du studiebesöket på Viking 18? Här är övningen i korthet

26 april 2018

Viking 18 har precis avslutats. Cirka 2500 personer har deltagit i övningen som ägde rum på totalt nio platser i sex länder. Under onsdagen arrangerade Försvarshögskolan ett studiebesök på Ledningsregementet i Enköping, den största av övningsplatserna. Här kan du läsa en sammanfattning av informationen från besöket.

Viking 18 – vad handlar det om?

Övningen Viking arrangeras ungefär vart tredje år. Syftet är att militära och civila organisationer ska samöva hantering av fredsoperationer. Under Viking 18 deltog ett sextiotal länder med militär personal, och på den civila sidan fanns bland annat FN, EU, Polisen och Röda korset representerade.

Viking arrangerades för första gången 1999. Upprinnelsen var insikter från kriget på Balkan om behovet av samarbete för långsiktigt fredsskapande. 2018 arrangerades Viking för åttonde gången, och för varje år har scenariot uppdaterats med aktuella säkerhetshot. Nytt för i år var till exempel större fokus på informationsoperationer och flyktingströmmar till havs.

Ett fiktivt scenario

Varje Viking utspelar sig i det fiktiva Bogaland. Landet är baserat på Sveriges geografi men är härjat av krig och konflikt på ett sätt som påminner mer om den verkliga situationen i Syrien, Mali eller Afghanistan. För att skapa ett realistiskt scenario har Bogaland försetts med en avancerad historia, invecklade nationella konflikter, en egen statsapparat och egna medier som alla utvecklas under övningens gång.

Unik övning

I Sverige finns övningsplatser i Uppsala, Kungsängen, Karlskrona och Enköping. Dessutom finns övningsplatser i Finland, Serbien, Bulgarien, Irland och Brasilien. Även om uppgifterna varierar deltar alla i samma scenario: brasilianska officerare ansvarade exempelvis för delar av Östergötland, medan deras finska kollegor ansvarade för Gotland. Den samordning och de förberedelser som krävs gör Viking till en unik övning i sitt slag.

Både studerande och personal från FHS deltar

Från Försvarshögskolan deltog de studerande från HSU, SU och TSK. Deras uppgift var att öva på stabsarbete och de NATO-rutiner som är praxis vid den typ av insatser som övningen speglar. De organiserades i staber där de har samarbetat med sina motsvarigheter från försvarshögskolor i andra deltagarländer. Även ett antal civila studenter deltog och ingick både i civila och militära staber.

En stor del av FHS personal har varit på plats under hela övningen. De flesta ingick i OTTM-organisationen. Deras uppgift har varit att ge stöd och vara mentorer åt övningsdeltagarna. Deras arbete leddes denna gång av Försvarshögskolans vicerektor Ewa Skoog Haslum, som är nöjd när hon summerar övningen:

— Här har lärandet varit i fokus och det har verkligen märkts. Jag är tacksam att Försvarsmakten ställer upp med sina chefer som till vardags innehar samma positioner som här på övningen. Det är förtroendegivande och gör också att våra studerande får maximal lärandeeffekt. Jag vill tacka för allas engagemang och vilja till lärande.