Itslearning LMS får nytt utseende i sommar

12 juni 2018

Den 2 juli går FHS över till en modernare version av itslearning. Här har vi samlat de största förändringarna

Vänstermenyer försvinner

Kursinnehåll i vänstermenyn kommer att flyttas till den nya undermenyn Innehåll på kurssidan.

Innehållsblock stöds inte på kursöversikt

Kurs-infosidor ersätts av kursöversikt som inte stöder innehållsblock. Alla innehållsblock av typen "Skapa" (bilder, filer, omröstning, RSS-flöden, utökat innehåll) och "Samlade" (aggregerade) innehållsblock och tilläggsprogram kommer att tas bort från gränssnittet.

För att som lärare göra egenskapat material som finns på kurs-infosidor tillgängligt för kursdeltagare behöver du skapa en "Sida" och klippa ut innehållsblock från kurs-infosidor och klistra in på sidan.

Infosidor och projekt flyttar till menyn Grupper

Startsidans infosidor och alla projektytor kommer båda att flytta in under en ny rubrik som heter Grupper i huvudmenyn.

Alternativet Vy försvinner

Vy gav inte en fullständig bild av hur andra användare ser infopanelerna och funktionen tog heller inte hänsyn till behörighetssystemet. Den nya sidan kursöversikt är dessutom nästintill identisk för de olika användargrupperna, så att möjligheten att kunna se sidan som andra användare ser den blir mer eller mindre överflödig.

Ladda ner PDF med förändringarna övergång till nya itslearning (PDF, 771 kB)

Läs mer på itslearnings webbplats om övergång till nya itslearning.