Seminarium om open access 28 november

26 oktober 2018

FoUN och Anna Lindh-biblioteket bjuder in till ett seminarium om öppen tillgång/open access till forskningspublikationer och forskningsdata med två experter inom områdena.

28 november kl. 10-12 kommer Beate Eellend, samordnare för open access på Kungliga biblioteket, och Elisabeth Strandhagen, biträdande föreståndare på Svensk Nationell Datatjänst (SND), för ett seminarium om öppen tillgång/open access till vetenskapliga publikationer och öppen forskningsdata. Seminariet ges i samarbete mellan FoUN och Anna Lindh-biblioteket.

Tid: 28 november kl. 10-12

Plats: Landquist (3G08)

Anmälan via e-post till: Catharina.Jonsson [at] fhs.se (max 36 deltagare)

Program:
Kl. 10-10.45 Ulv Mattsson, bibliotekarie/chef mediesektionen Anna Lindh-biblioteket. Inledning och arbetet med öppen vetenskap på Försvarshögskolan.
Beate Eellend, samordnare för open access på Kungliga biblioteket (KB). Internationella och nationella initiativ och rekommendationer gällande omställningen från ett låst prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem/open access, samt KBs stöd- och samordningsarbete.
Tillfälle för frågor.

Kl 10.45-11 fika

Kl 11-12 Elisabeth Strandhagen, biträdande föreståndare Svensk Nationell Dat atjänst (SND). Vad innebär forskningsdata, hur ser kraven ut på spridning, hur säkrar man konfidentialitet och säkerhet och hur stöttar SND?

Frågor och avslutande diskussion