Dags att nominera militära lärare till Siegrothska priset

28 juni 2018

Nominering för Siegrothska priset 2018 är öppen. Priset går till militära lärare som utmärkt sig i pedagogisk skicklighet.

Siegrothska priset syftar till att uppmärksamma och belönar pedagogisk skicklighet hos officerare verksamma som lärare vid Försvarshögskolan eller vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Försvarsmaktens stridsskolor inom ramen för Försvarshögskolan officersutbildningar. Initiativtagare och finansiär av priset är Kungl. Södermanlands regementes Officerares Kamratförening.

Behöriga att nominera till priset är:

  • Anställda vid Försvarshögskolan
  • Anställda vid Försvarsmaktens stridsskolor som arbetar med Försvarshögskolans verksamhetsförlagda utbildning (VFU).
  • Studenter på officersprogrammet eller deltagare i militär uppdragsutbildning beställd av Försvarsmakten.

Bedömningskriterier

Nomineringar ska vara utförligt motiverade med följande kriterier som grund:

  • förmåga att genomföra undervisning som främjar utveckling och lärande hos studenterna samt skapar engagemang och intresse hos de studerande
  • pedagogiskt nytänkande
  • förmåga att omsätta officersprofessionens erfarenhet och kunskap och koppla detta mot vetenskaplig grund
  • förmåga att driva högskolepedagogisk utveckling i dialog och samverkan med kollegor, studenter och andra aktörer inom och utom högskolan.
  • pedagogiskt ledarskap och samverkan

Flera pristagare

Priset kan delas mellan militära lärare som gemensamt utmärkt sig i pedagogisk skicklighet. Priset kan utdelas till fler än en kandidat då det finns flera kandidater som bedöms likvärdiga i fråga om pedagogisk skicklighet. Prissumman delas i så fall mellan mottagarna.

Nomineringarna ska vara siegrothskapriset [at] fhs.se tillhanda senast fredag den 14 november.