CTSS stöttar brandinsatsen med stabspersonal

27 juli 2018

Medarbetare från Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid FHS arbetar i staben för bränderna i Ljusdalsområdet. Vi deltar också i MSB:s stabsarbete med anledning av skogsbränderna.

De utsända personerna, från höger Sofia Levy-Nilsson, Michael Malm, Ulrika Kumlien, Daniel Sandberg och Viktoria Asp, har varit på plats i några dagar och arbetar med analys, logistik, kommunikation och samordning. Personal deltar också i MSB stab i Stockholm för nationell samordning av skogsbränderna.

­– När det är en pågående insats av den här storleken och komplexiteten, och som har behov av personal, vill vi bidra med det vi kan. Vår personal har kompetenser som är relevanta för insatsen, och jag är stolt över det engagemang som finns i organisationen. Samhällsnytta är en del av vår värdegrund, säger Jenny Deschamps-Berger, chef, analysenheten, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

Utöver de personer som redan är utsända finns jurister med expertis inom krisberedskap beredda att bistå andra myndigheter om behov uppstår.

Bränderna utanför Ljusdal i Gävleborgs län har pågått i två veckor och är en av de största skogsbränderna i modern tid.