Bevakning av funktionsbrevlådor och myndigheternas serviceskyldighet

29 maj 2018

Inför sommaren vill vi uppmärksamma organisationen på att funktionsbrevlådor på FHS ska bevakas dagligen (§ 7 och § 4 Förvaltningslagen 1986:223), detta gäller funktionsbrevlådor för både internt och externt bruk.

Enligt Förvaltningslagen ska varje myndighet lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.

  • Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.
  • Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa denne till rätta.
  • Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Om särskilda tider för detta är bestämda, skall allmänheten underrättas om dem på lämpligt sätt.
  • Myndigheterna skall också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av telefax och elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt.

Den 1 juli 2018 träder en ny förvaltningslag i kraft. Den nya förvaltningslagen innebär utökade krav på myndighetens serviceskyldighet och på effektivitet i förvaltningsprocessen.

Vid frågor om ovanstående kontakta registrator [at] fhs.se.