Behöver du åtkomst till geodata?

9 oktober 2018

Som student eller anställd har du tillgång till dessa tjänster via Anna Lindh-biblioteket

GET-tjänsten och Geodataportalen

GET (Geodata Extraction Tool) är en nedladdningstjänst för svensk geodata. Geodataportalen är en metadataportal där man kan söka efter geodata och läsa metadatabeskrivningar av geodata. Försvarshögskolan har möjlighet att genom ett avtal (FUK-avtalet) använda GET-tjänsten.

» GET (Geodata Extraction Tool)

» Geodataportalen

» FUK-avtalet för användning av GET-tjänsten

För den som önskar mer information finns även dokumentation från seminarium om geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter.

» Seminarium april 2018

Ortofoton i koordinatsystemet RT90

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), som tillhandahåller GET-tjänsten, meddelar att antalet nedladdningar av ortofoton i koordinatsystemet RT90 (epsg:3021) stadigt har sjunkit sedan starten av GET-tjänsten och nu är nere på under en procent. Administration och preparering av data i två koordinatsystem kräver mycket tid och lagringsutrymme. SLU har därför beslutat att endast leverera ortofoton i SWEREF99TM (epsg:3006) från och med 2018-09-01.

Vidare påminner SLU om att de karttjänster som ingår i FUK-avtalet är enkla att nå, och många gånger kan ersätta nedladdning från GET.

» Karttjänster i FUK-avtalet

Systemunderhåll i närtid

Onsdag den 17 oktober kl 15:00 - 24:00 stängs GET nedladdningstjänst för systemunderhåll. Detta gäller även tillgång till WMS-tjänsterna som ingår i FUK-avtalet.