Högskolans arbete med nya dataskyddsförordningen

24 maj 2018

Den 25 maj börjar nya dataskyddsförordning, ofta kallad GDPR, att gälla. Vid Försvarshögskolan arbetar sedan ett par månader tillbaka flera projektgrupper i högskoleförvaltningen med att se till att högskolan följer den nya förordningen.
Projektet kommer att pågå under hela året men de grundläggande delarna som bland annat rör regler och rutiner finns på plats nu:
  • Register över personuppgiftsbehandlingar. En grupp arbetar med att ta fram ett register över samtliga personuppgiftsbehandlingar vid lärosätet. Arbetet har kommit en bra bit på väg och registret är avgörande för att vi ska ha själva grundstommen för att efterleva dataskyddsförordningen. Vi kommer att fortsätta att arbeta med listan de närmaste veckorna tills vi anser oss ha täckt allt vi har i nuläget. Den kommer kontinuerligt att behöva revideras och uppdateras framöver.
  • Regler för personuppgiftsbehandling. Rektor har beslutat om regler för hur vi hanterar personuppgifter.
    Regler för behandling av personuppgifter vid FHS (PDF, 916 kB)
  • Dataskyddsombud. Vi har utsett ett tillförordnat dataskyddsombud medan rekrytering av ordinarie pågår. Kontakt: dataskyddsombud [at] fhs.se
  • Bemötanderutiner. Dessa går i grunden ut på att förfrågningar om personuppgifter går via registrator [at] fhs.se. Bemötanderutiner publiceras här inom kort.
  • Rutin för incidentrapportering. Rutiner för agerande vid risk för eller faktisk förlust av personuppgifter eller annan incident kopplad till personuppgifter. Publiceras inom kort.
  • Informationstext på fhs.se. Vi har lagt ut en informationstext om hur vi hanterar personuppgifter. Texten är avsedd för externa målgrupper och alla medarbetare kan hänvisa till texten i kontakten med externa målgrupper.
  • Textmall för utskick. Vi har tagit fram en textmall som kan vara en grund för utskick till externa kunder och andra externa målgrupper. Mejla kom [at] fhs.se om ni vill ha denna mall.
  • Utbildning. Utbildning för framför allt chefer äger rum förmiddagen den 1 juni. På sikt kommer webbaserad introduktion att tas fram.