Första Hjälpen

Rädda liv!

På Försvarshögskolan genomförs årligen HLR kurser och kurser i hantering av hjärtstartare.

På Försvarshögskolan finns tre stycken defibrillatorer utplacerade i huset. En på pelaren vid receptionen, en i idrottshallen och en på våning 4 i 50:25. För att använda en defibrillator krävs ingen utbildning men du känner dig nog tryggare om du någon gång har sett hur den fungerar. Utbildningar i hjärt- och lungräddning och i hantering av hjärtstartare genomförs två gånger per år på Försvarshögskolan.

Första förband finns utplacerade i huset och i idrottshallen finns utrustning för hälsenerupturer, stukningar et cetera.