Företagshälsovård

FHS har avtal med Feelgood i Stockholm, 08-676 82 00 och med Clarahälsan i Karlstad, 054-22 17 00. Kontakta din närmaste chef eller HR-avdelningen för mer information.

Om du har behov av samtalsstöd, kan du vända dig till Feelgood respektive Clarahälsan för upp till två anonyma samtal.

Det är inte längre möjligt att vända sig till företagshälsovården för privat sjukvård. Vi rekommenderar att du vänder dig direkt till din vårdcentral. Välkommen att kontakta HR-avdelningen om du har några frågor.