Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är viktig för organisationen och individen.

På FHS jobbar HR-avdelningen med det strategiska arbetsmiljöarbetet. Läs mer på medarbetarwebben under " Din anställning"- Arbetsmiljö och hälsa.