Rektors introduktionsdag för nyanställda

När: 2018-09-25 12:00 till 16:00