Jubileumsförberedelse

När: 2018-09-19 00:00 till 23:30

  • Anna Lindh-biblioteket stängt.
  • Riggning, scen- och teknikbygge. Tekniker och scenbyggare på entréplan, plan 3 samt utomhus mellan huvudbyggnaden och gamla huset. Delar av lokalerna spärras av, däribland plan 3, bryggan över entréplan där teknikbås etableras. Bryggan kommer att vara helt avspärrad för passering från och med kvällen 19 september.
  • Ommöblering och förberedelse för catering i Mässen. Mässen håller stängt.
  • Generalrepetition under eftermiddagen.