Jubileumsfest

När: 2018-09-20 17:00 till 01:00

 • Klockan 15:00:
  • Omriggning inför jubileumsfesten.
  • Mässen öppnar.
  • Entréplan riggas om och spärras av för passering. Plan 3 och 4 får då användas för förflyttning inom huset.
  • Entrédörren till huvudbyggnaden kommer att vara låst. In- och utpassering till huvudbyggnaden under eftermiddagen ska ske via Drottning Kristinas väg 31 (vid kanonerna) eller via entrén till gym och omklädningsrum, Drottning Kristinas väg 35.
 • Klockan 17:00: Jubileumsfesten inleds med drink och mingel. Entré sker via baksidan på huvudbyggnaden, dvs ytan mellan gamla och nya huset.
 • Klockan 18:00 – 21:00: Middag med underhållning på entréplan i huvudbyggnaden.
 • Klockan 21:00: Mässen öppnar åter, musikunderhållning, dans och bar i anslutning till entréplan.
 • Klockan 00:00: Lätt vickning på entréplan.
 • Klockan 01:00: Festen avslutas.