Anmälan jubileumsceremoni

Här kan du som redan anmält dig till jubileumsfesten anmäla dig till jubileumsceremonin, 20 september kl 11.00-12.30 med efterföljande lunchmingel.

Jubileumsceremonin är Försvarshögskolans externa jubileumsfirande och drygt 200 externa gäster från såväl försvars- och säkerhetssektorn som lärosätessektorn är inbjudna. Det innebär att vi inte har plats för samtliga medarbetare. Sittplatserna kommer att fördelas i samverkan med organisationsenhetscheferna.

Önskar du delta i jubileumsceremonin den 20 september?
Vill du se ceremonin live i Sverigesalen om du inte får en sittplats vid scenen?