Chief Information Assurance Officer-utbildning

Kursen utvecklades i samverkan mellan Försvarshögskolan, MSB, PTS och FRA. Den syftar till att öka förmågan av balanserad riskhantering mellan personal, processer och teknik för att uppnå verksamhetens mål och därmed svara för ett kvalificerat stöd till organisationens ledningsgrupp.

Kursen är riktad till dig som skall leda informationshanteringen inom en central, regional eller lokal myndighet eller inom näringslivet. Grundkursen riktar sig även till chefspositioner inom organisationen.

Om utbildningen

Varför startade vi denna utbildning?

Informationsflödet ökar i omfattning och komplexitet och därmed också behovet av att kunna hantera möjligheter och risker – vilket leder till ett antal nya frågor. Hur balanseras de operativa kraven mot de allt mer omfattande säkerhetskraven? Vem avgör egentligen hur tillgänglig informationen ska vara?

Om information är vår viktigaste tillgång måste den också hanteras därefter. Det är därför informationssäkerhet är, och måste vara, en ledningsfråga. Det är också därför det behövs en helt ny funktion: Chief Information Assurance Officer – CIAO.

Av denna anledning och mot bakgrund av Informationssäkerhetsutredningen, SOU 2005:71, har Försvarshögskolan (FHS) i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Post- och telestyrelsen (PTS) och Försvarets radioanstalt (FRA) utvecklat en CIAO-kurs i syftet att öka förmågan inom myndigheter, organisationer och privata aktörer knutna till samhällsviktiga system och funktioner.

Ett resultat av samarbeten

Försvarshögskolan har sedan flera år ett etablerat samarbete med det amerikanska National Defense University (NDU) och deras Information Resources Management College (IRMC). NDU:s Information Assurance kurser har vid två tillfällen genomförts vid Försvarshögskolan med mycket goda erfarenheter där drygt 30 högt kvalificerade kursdeltagare genomfört utbildningen.

Tidigare deltagare har medverkat i att påverka utformningen av den svenska kursen. Kurskonceptet har modifierats för att passa såväl svenska som europeiska krav och den första svenska kursen genomfördes 2013.

Anmälan

Kursinformation

Omfattning

Kursen genomförs vecka 17 och vecka 20.

Kostnad

Kursavgiften är 45 000 kronor. I detta ingår daglig lunch, en gemensam middag samt fri tillgång till kaffe och frukt. Resor och logi ingår inte.

Sista anmälningsdag

2018-02-14

Övrigt

Sista dag för anmälan är 2018-02-14. Anmälan är bindande. Besked om antagning och kursplats kommer att meddelas senast 2018-02-28.

Ansvarig enhet

Kontakt

Djup, Anna