Vid upphörande av anställning

Att tänka på

När du avslutar din anställning ska du återlämna:

  • Dator till Helpdesk
  • Mobiltelefon och mobiltelefonabonnemang till Helpdesk
  • Passerkort till vakten/receptionen
  • Eurocard, kontakta Ekonomiavdelningen
  • Eventuell dörrnyckel till vakten/receptionen

Kom också ihåg att:

  • Meddela växeln att ditt telefonnummer upphör
  • Lägga in ett automatiskt svarsmeddelande i e-postprogrammet och meddela Helpdesk att e-postkontot upphör
  • Kontakta Registraturen för att säkerställa att inga ärenden finns i w3d3 som ej omhändertagits, eller bör ha avslutats

Jetong

Vid anställningens slut kan du som chef besluta att dela ut en jetong till den anställde. För beställning av jetong och gravering kontakta HR-avdelningen i god tid, senast en månad före anställningens slut.