Introduktion för nyanställda

Som nyanställd på Försvarshögskolan kan du medverka vid två olika informationstillfällen:

 • Introduktion för nyanställda (Två tillfällen per år)
  Övergripande information från rektor och C Org E
 • Informationsdag med Högskoleförvaltningen och ATO (Två tillfällen per år)
  Praktisk information för dig som är nyanställd

Programinnehåll:

Introduktion för nyanställda, övergripande information från rektor och C OrgE

 • Presentation av FHS – rektor
 • Högskoleförvaltningen (HF) – C HF
 • Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL) – C ISSL
 • Militärvetenskapliga Institutionen (MVI) – C MVI
 • Militära Programledningen (MPL) – C MPL

Informationsdag med högskoleförvaltningen och ATO, praktisk information för nyanställda

 • HR-avdelningen
 • Planeringsavdelningen
 • Kommunikationsavdelningen
 • Ekonomiavdelningen
 • AVS/Inköp
 • AVS/Lokalförsörjning
 • Rundvandring
 • AVS/Säkerhet
 • Högskolesekretariatet
 • Anna Lindh-biblioteket
 • ATO: Saco, OFR/S, OFR/O

Håll utkik i kalendern på Medarbetarwebben efter aktuella datum.

Har du några frågor, kontakta Bahia Haidari på HR-avdelningen.
Välkommen med din anmälan!