Mobilitet

Ta chansen till personlig och yrkesmässig utveckling, och åk på lärar- eller personalutbyte!

Om Erasmus+

Försvarshögskolan erbjuder stipendier för administratörs- och lärarutbyten inom Erasmusprogrammet - väl tilltagna stipendier som täcker det mesta av kostnaderna.

Gäller alla anställda vid Försvarshögskolan

Erasmus+ är ett omfattande mobilitetsprogram för studenter, personal och lärare vars målsättning är att européerna under hela livet ska få möjlighet att lära och utveckla nya kunskaper samt att öka förståelsen för andra kulturer och sammanhang.

Inspiration och personlig utveckling i yrket

En vistelse vid något av våra partneruniversitet är både berikande och spännande. Vi tror att lärare och administrativ personal kommer tillbaka från sitt utbyte med nya idéer och perspektiv för sitt arbete här på Försvarshögskolan. Samtidigt har de inspirerats till att fördjupa samarbetet och stärka relationerna med det utländska lärosätet.

Förbättra dina språkkunskaper

Genom din utlandserfarenhet kan du också förbättra dina språkfärdigheter eller uppleva och kanske använda andra pedagogiska metoder. Passa dessutom gärna på att använda tiden utomlands till att marknadsföra Försvarshögskolan och din institution.

Kontaktperson

Carin Jutterström
Handläggare, kvalificerad
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Carin.Jutterstrom [at] fhs.se

Kontaktperson

Nina Gemvik
Kval handläggare internationella ärenden
Militära programledningen, Samordningsavdelningen

Nina.Gemvik [at] fhs.se