Lön

Lön betalas ut varje månad den 25:e. Om den 25:e infaller på en lördag betalas lönen ut på fredag och om den infaller på en söndag betalas lönen ut på måndag.

Lönepåverkande underlag (reseräkningar, kvitton etc) lämnas till HR Lön senast den 10:e för garanterad utbetalning på närmast kommande löneutbetalning.

FHS utbetalar lönen via Danske Bank. Om du har annan bank så överförs din lön till den banken enligt de uppgifter du lämnat till Danske Bank. Se instruktion om hur du loggar in på Danske Bank för att registrera/ändra bankuppgift.
Instruktion: Registrera kontouppgift Danske Bank (PDF, 589 kB).

Frågor ställs via mail till lon-res [at] fhs.se