FHS - fri från diskriminering

FHS fri från diskriminering är ett samlingsnamn för högskolans jämställdhet- och likabehandlingsarbete. De tre viktigaste dokumenten som styr skolans främjande arbete för mångfald är policy för lika rättigheter och möjligheter, en handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter (för anställda) och en plan för jämställdhetsintegrering och integrering av FN res 1325. Här hittar du även information om hur du går till väga om du blivit utsatt för trakasserier eller misstänker att någon annan är det.

Policy och handlingplaner

I policyn för lika rättigheter och möjligheter finns mer att läsa om högskolans förhållningssätt och ställningstaganden. Policyn gäller för studenter, deltagare i uppdragsutbildning och medarbetare vid Försvarshögskolan.

FHS handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter för anställda är en sammanslagning av högskolans jämställdhetsplan och mångfaldsplan.FHS handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter för studerande är motsvarande en likabehandlingsplan.

Policyn och de båda handlingsplanerna har reviderats nyligen och beslutades av FHS högskolestyrelsen och rektor.

Hur du går till väga om du blivit utsatt för trakasserier eller misstänker att någon annan blir utsatt

Tänk på att det är din upplevelse av en situation som är viktig. Prata gärna med en kollega för att få stöd och kontakta din chef eller HR avdelningen. Ha i åtanke att om du pratar med en chef är det din chefs skyldighet att utreda vad som hänt. En utredning består i vanliga fall att man pratar med alla inblandade och tar reda på vad som har hänt. Om du behöver stöd att bearbeta det så finns möjligheten att boka en tid hos en psykolog på företagshälsovården. De första två besöken är gratis och anonyma.

Läs gärna mer om rutinerna vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Länk till rutinerna finns i högerspalten.

Mer information och ansvar

Följande funktioner samordnar och lämnar särskilt stöd till arbetet för en försvarshögskola fri från diskriminering:

  • HR-avdelningen, HF (om det gäller anställda).
  • Likabehandlingshandläggare, HF, FUS (om det gäller studenter och studerande).
  • FHS Råd för jämställdhet och likabehandling
  • Samverkansrådet för jämlikhet, mot diskriminering (FHS, FM, TRM och FMV).

Rektor har det yttersta ansvaret för att lagstiftning kopplad till FHS - fri från diskriminering efterlevs vid FHS. Cheferna för organisationsenheterna har ansvar för det lokala arbetet på respektive organisationsenhet.