Bisyssla

FHS beslut om regler för bisyssla (PDF, 1,3 MB)

Blankett för bisyssla (Word, 50 kB)

Allmänt

Syftet med förbudet för offentliganställda att ha förtroendeskadliga bisysslor är att upprätthålla allmänhetens förtroende för den offentliga förvaltningen. Högskolelärare har en särskild regel om bisysslor som avser forskning och utveckling inom anställningens ämnesområde, så kallade FoU-bisysslor.

Bisyssla

Den som är anställd vid högskolan har skyldighet att, på anvisad blankett, anmäla till arbetsgivaren förekomsten av bisysslor. Det samma gäller om förutsättningarna för bisyssla förändras, till exempel byte av befattning, arbetsuppgifter eller i bisysslan. Det är arbetsgivarens skyldighet att ta ställning till om bisysslan kan bedömas vara förtroendeskadlig, arbetshindrande eller en konkurrensbisyssla. Arbetsgivarens beslut dokumenteras på blanketten.

Rektor fattar beslut angående bisysslor för prorektor, vicerektor, närmast underställda chefer samt för professorer. Chefer för organisationsenheterna (C OrgE) fattar beslut angående bisysslor för underställd personal inom respektive enhet.

Föreskrifter

Bisysslor regleras i lagen om offentlig anställning, anställningsförordningen, högskolelagen, högskoleförordningen och Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.