Sjukdom och läkarvård

Dina frågor besvaras av HR.

Sjukfrånvaro

Vid sjukdom görs anmälan till närmaste chef.

Vid längre sjukskrivning än fem arbetsdagar krävs läkarintyg. Originalet skickas till Försäkringskassan och en kopia till:
lon-res [at] fhs.se. För att undvika felaktiga löneutbetalningar behöver vi kopian på läkarintyget så fort det är möjligt. Det vi behöver ser på läkarintyget är ditt namn el. personnummer samt omfattning och datum för sjukskrivningen. Resterande information får du dölja om du vill.

Du kan byta ut enstaka sjukdag (max tre dagar per år) mot semester, kompledigt eller flextid. Hör av dig till lönehandläggarna på HR-avdelningen för att få mer information: lon-res [at] fhs.se

Läs mer om sjukdom och karensdagar på Försäkringskassan.