Försvarshögskolan

Box 278 05
115 93 Stockholm
Besök: Drottning Kristinas väg 37

Växel: 08-553 425 00
Fax: 08-553 425 98
E-post: registrator [at] fhs.se

Fakturaadresser: faktura [at] fhs.se

Försvarshögskolan
FE-1026
838 83 Frösön

Organisationsnr: 202100-4730
Bankgiro: 5754-4405

 • Kritik mot Försvarshögskolan i UKÄ:s tillsynsrapport

  Under våren har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomfört en lärosätestillsyn vid tre lärosäten, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet. Fokus har varit rättsliga frågor som berörs i Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG).

  17 augusti 2018

 • Löneväxling – växla lön mot extra pensionsavsättning

  Försvarshögskolan erbjuder nu anställda möjligheten att göra extra avsättningar till sin pension.

  15 augusti 2018

 • Språkkurser på FHS i höst

  Nu kan du anmäla dig till Försvarshögskolans uppdragsutbildningar i språk för säkerhets- och försvarssektorn.

  14 augusti 2018

 • Justitiekanslern om FHS ärendehantering och vikten av att avsluta ärenden

  Nu när du återvänt efter semestern så ser vi gärna att du ser över dina ärenden i W3D3 och avslutar de ärenden som kan avslutas.

  9 augusti 2018

 • FHS Zoom är här!

  För dig som undervisar på distans, blended eller har resfria möten finns nu ett nytt, modernare och mer användarvänligt verktyg för e-möte på din egen dator. Det nya verktyget heter Zoom och kommer att användas av många lärosäten i Sverige via Sunet – precis som Adobe Connect.

  8 augusti 2018

 • Vilken utveckling ska vi genomföra 2019?

  Alla medarbetare fyller en viktig funktion i utvecklingen av FHS och därmed är alla välkomna att engagera sig i arbetet med att planera utvecklingen. Du kan läsa mer om de övergripande målen och arbetet med FHS verksamhetsplan 2019 här.

  8 augusti 2018

Nyhetsarkiv Prenumerera på nyheter